Algemene voorwaarden

bloem

Algemene voorwaarden Counseling en Coaching bij Paparounas

  1. Paparounas is een éénmanszaak en verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid. Paparounas is gevestigd in Geldrop onder KvKnummer 73106860.
  2. Paparounas is gehouden aan en werkt volgens de vastgestelde beroepscode, gedragsregels en beroepsprofielen voor coaches en counselers, vastgesteld door de beroepsvereniging.
  3. Paparounas registreert de NAW-gegevens van haar cliënten en de behandelingsgegevens (op papier) in een dossier. Overige privacy informatie is te vinden in de privacyverklaring.
  4. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voor de sessie kosteloos worden geannuleerd, annuleer de cliënt binnen 24 uur de afspraak dan wordt via een factuur 75% van de sessiekosten berekend.
  5. Cliënten passen interventies waarvan zij hebben kennisgenomen, onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan de cliënt zijn aangeleerd, worden uitsluitend door zichzelf gehanteerd en mogen onder geen voorwaarde aan derden worden aangeleerd of overgedragen. Ook het ter beschikking gestelde audiomateriaal dient alleen door de cliënt gebruikt te worden en mag onder geen beding gedupliceerd of verspreid worden onder derden.
  6. Na afloop van iedere sessie wordt de cliënt in de gelegenheid gesteld aan te geven hoe hij/zij zich voelt. Paparounas adviseert de cliënt over manieren om de praktijk op verantwoorde wijze te verlaten. Paparounas aanvaardt geen aansprakelijkheid als blijkt dat de cliënt onverantwoord handelt, dan wel zonder overleg andere therapieën aangaat of is aangegaan dan wel enige medische- of andere, voor de therapie of training belangwekkende informatie heeft verzwegen of achtergehouden.
  7. De counselor begeleidt de cliënt zo goed mogelijk, maar kan nimmer garanderen dat het gestelde doel door de cliënt behaald zal worden. Tevens is de counselor niet aansprakelijk voor enige gezondheidsklachten die ontstaan zijn tijdens of na de behandeling. Een cliënt die behandeld wordt in de psychiatrische hulpverlening komt niet in aanmerking voor een counselingsbegeleidingstraject – mits in overleg en akkoord door psychiatrische hulpverlener. Behoudens nadrukkelijk schriftelijk bezwaar van de cliënt, is Paparounas vrij te overleggen met de doorverwijzende arts, therapeut of andere behandelaar.
  8. De factuur zal binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te worden door de cliënt. Bij te late betaling wordt 15% administratiekosten in rekening gebracht.
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×