Privacyverklaring

bloem

Privacyverklaring Paparounas

Paparounas, gevestigd aan Yavanna 8 in Geldrop, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Paparounas, Yavanna 8, 5661 AH, Geldrop, tel: 06-38907444, info@paparounas.nl, https://www.paparounas.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Paparounas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienst en of je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • emailadres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Paparounas verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Paparounas verwerkt jouw persoongegevens (NAW) voor de volgende doelen:

 • je te kunnen bellen of emailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • om diensten bij je te kunnen leveren, bijvoorbeeld consult op locatie

Geautomatiseerde besluitvorming

Paparounas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. een medewerker van Paparounas) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Paparounas bewaart je persoongegevens niet langer dat strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens (NAW): deze gegevens worden maximaal 10 jaar bewaard, mocht namelijk na afronding van de counselingsessie in een later stadium nogmaals een herhalingssessie nodig zijn dan zijn de oude gegevens nog binnen bereik
 • Inhoudelijke schriftelijke sessie aantekeningen: worden maximaal 5 jaar bewaard, en hierna vernietigd in papierversnipperaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Paparounas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Paparounas gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens door Paparounas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie of persoon, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@paparounas.nl of schriftelijk indienen bij Paparounas, Yavanna 8, 5661 AH, Geldrop. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou persoonlijk is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identificatiebewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Paparounas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Paparounas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de gegevens op de (opstart)schijf van Paparounas beveiligd via WordPress. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een map die beveiligd is met een wachtwoord. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Paparounas via info@paparounas.nl.

 

 

Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×